Обработка на лични данни за маркетингови цели

Кратко описание:

Вашите лични данни (име, тел. номер, имейл адрес, "бисквитки", предпочитания за покупка и проявен интерес към продукти и информация на нашия уебсайт) ще бъдат използвани в нашата компания в период от 10 години от последната покупка с цел показване и изпращане на интересни и подходящи оферти, новини от нашата оферта. Съгласието за обработка на лични данни за маркетингови цели се предоставя доброволно. Ние обработваме тези данни в рамките на закона в сътрудничество с компании или техните инструменти - "Google", "Facebook Ireland Ltd.", “SendPulse” - за да увеличим максимално вашето уеб преживяване.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време във всеки имейл, който получите от нас. Всеки имейл съдържа връзка за незабавно отписване от абонаменти за имейли. Можете също да поискате всички данни от нас, да поискате да бъдат коригирани или изтрити. При всякакъв проблем можете също да се свържете със Комисия за защита лични данни.

Поверителност за лични данни е важна за нас и ние я поемаме много отговорно. Ако не сте сигурни в нещо, но се нуждаете от почече информация относно поверителността, моля, свържете се с нас на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и ние ще се радваме да отговорим на всички въпроси, които може да имате.

Подробно описание: 

Уважаеми клиенти,

В този информационен меморандум искаме да ви предоставим подробна информация за обработката на вашите лични данни за маркетингови цели. Като за начало бихме искали да обясним защо ви помолихме да се съгласите с обработката на лични данни за маркетингови цели.

Основната цел на обработката е да ви предложи най-новата информация за актуални и нови продукти и услуги и нашите бизнес партньори. Друга цел е да се предоставят ограничени във времето оферти и практическа информация в писмена или електронна форма. Ние се стремим да създаваме индивидуални оферти, базирани на сегментиране и профилиране, и да представяме само подходящи предложения за продукти и услуги, така че да не сте затрупани с вече предлагани продукти или тези, които не отговарят на вашите нужди.

Тъй като Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лицата по отношение на обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни, отменя Директива 95/46 / ЕО и новия регламент ще влезе в сила на 25 май 2018 г., трябва да получим ново одобрение от вас, което отговаря на новите изисквания.

Моля, прочетете информацията по-долу относно обработката на лични данни, която сме подготвили под формата на въпроси, за да бъде този информационен меморандум възможно най-ясен и практичен за търсене на информация. Ако имате въпроси или забележки относно съгласието си, моля, изпратете ни имейл на: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

СЪДЪРЖАНИЕ

 1. Кой е администратор на личните ви данни? 
 2. Какви ваши лични данни обработваме? 
 3. Какви са източниците на лични данни? 
 4. За какви цели сте дали съгласието си? 
 5. Защо има профилиране и автоматизирано вземане на решения? 
 6. Докога ще имаме достъп до вашите лични данни? 
 7. Кои са нашите бизнес партньори? 
 8. Кой може да има достъп до вашите лични данни? 
 9. Какви са вашите права при обработката на лични данни? 
 10. Как можете да оттеглите съгласието си за обработка на лични данни? 
 1. КОЙ Е АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

Администраторът на лични данни е компания, която определя целта и средствата за обработка на лични данни. Вашият администратор на лични данн за маркетингови цели е:
„ЛИМК“ ООД, гр. Габрово, ул. Житарска 3Б с ЕИК: 201252255

 1. КАКВИ ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ?

За маркетингови цели обработваме следните категории лична информация, които ни помагат да определим оферта с продукти и услуги, които може да ви харесат и да отговарят на вашите нужди.

■ Основни идентификационни данни - име, седалище, дата на раждане, адрес на местожителство.

■ Информация за контакт – име, телефонен номер, имейл адрес

■ Информация за използването на продукти и услуги - от какви наши услуги сте имали нужда в миналото, информация за използването на интернет клиентската зона. Въз основа на тези данни можем да ви препоръчаме подходящи продукти и услуги.

■ Информация от дневници на телефонни обаждания или други взаимодействия с вас, като например по имейл, чат, SMS.

■ Данни за геолокация - данни за геолокация от уеб браузър. Тези данни обикновено може да се използват за препоръчване да намерите най-близкия постредник или клон.

  

 1. КАКВИ СА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ?

Ние събираме личната информация, посочена в предишната точка, директно от вас. Вие въвеждате тези лични данни в клиентския договор или сте я включили в други документи.

Личните данни могат също да се събират от публично достъпни източници, регистри, като например търговски регистър. Вашите лични данни може да идват и от трети лица, упълномощени да я обработват.

 1. ЗА КАКВИ ЦЕЛИ СТЕ ДАЛИ СЪГЛАСИЕТО СИ?

Вие сте дали съгласието си за маркетингови цели, които включват:

■оферта на продукти и услуги. С вашето съгласие можем да ви предоставяме оферти по електронен път, по-точно чрез електронна поща или съобщения, изпратени до мобилни устройства чрез телефонен номер, клиентска зона, писмено или по телефонен разговор.

■ автоматизирана обработка на лични данни за формиране на бизнес офертата към вашите индивидуални нужди,

■ проучвания на пазара и удовлетвореността на клиентите на използваните продукти и услуги.

Съгласието за обработка на лични данни за маркетингови цели се предоставя доброволно. За нас обаче е необходимо, за да можем да ви изпращаме индивидуални предложения за продукти и услуги и нашите бизнес партньори. Ние не можем да ви предоставим индивидуални оферти за продукти и услуги без вашето съгласие.

 1. ЗАЩО ИМА ПРОФИЛИРАНЕ И АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ?

Нашата компания се стреми да ви предложи персонализирани оферти за продукти и услуги. Поради тази причина личните ви данни се профилират с вашето съгласие. За тази цел използваме автоматични информационни системи, уеб приложения или калкулатори. Съответно Ви изпращаме персонализирани съобщения и оферти на продукти и услуги на нашата компания.

Автоматична оценка (профилиране) на личните данни ще ни помогне да разпознаем по-добре вас и вашите нужди, да преценим бъдещите действия и съответно да адаптираме нашите продукти и услуги.

 1. ДОКОГА ЩЕ ИМАМЕ ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Вие сте дали съгласието си на компанията за срок на договорните отношения и за следващите 10 години от прекратяването на такива или докато не оттеглите съгласието си.

Ако не сте или няма да станете клиент на компанията, вашето съгласие ще бъде валидно 10 години от датата на съгласието или докато не го оттеглите.

След изтичането на този период вашите лични данни ще бъдат изтрити, но само до степен и за целите, за които по закон не се изисква съгласие.

 

 1. КОИ СА НАШИТЕ БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ?

Вие също се съгласихте със офертите на продукти и споделянето на личните данни на нашите избрани бизнес партньори. Нашите бизнес партньори също спазват политиката за поверителност и ние имаме сключено споразумение за поверителност с тях.

Бизнес партньори са:

1.Google

2.Facebook

 1. Send Pulse
 1. КОЙ МОЖЕ ДА ИМА ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

До вашите лични данни могат да имат достъп и други субекти, които обработват лични данни за маркетингови цели, така наречени посредници, чиято роля е да предоставят услуги на компанията. Например, това може да са външни компании, които управляват нашите системи или други услуги, за да осигурят правилното функциониране на компанията и обработването на лични данни за маркетингови цели. Имаме споразумение за обработка на лични данни с гореспоменатите посредници, което също ги задължава да спазват строгите правила за защита на лични данни.

 1. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ?

Правилната обработка на вашите лични данни е важна за компаниите в България и тяхната защита е съвсем естествено задължение. При обработването на лични данни можете да упражнявате следните права:

Информация за обработка на вашите лични данни

Информацията включва по-точно: идентификационни данни и данни за контакт на администратора, неговия представител и, когато е приложимо, отговорното лице, целите на обработването, категорията на засегнатите лични данни, получателя или категорията получатели на лични данни, информация за прехвърляне на лични данни в трети страни, период на съхраняване на лични данни, отговорни администратори, списък на вашите права, възможност да се свържете с Комисия за защита на личните данни, източник на обработени лични данни, информация за това дали и как се осъществява автоматизирано вземане на решения и профилиране.

Право на достъп до лични данни

Имате право да потвърздение дали личните данни се обработват или не и, ако е така, имате достъп до информация за обработка, съответни категории лични данни, получатели или категории получатели, периоди на зсъхраняване на лични данни, както и право на информация за вашите права, правото на подаване на жалба до Комисия за защита на личните данни, информация за източника на лични данни, информация за това дали има автоматизирано решение и профилиране, информация и гаранциа в случай на прехвърляне на лични данни на трета държава или международна организация. Имате право да ви бъде предоставено копие на обработените лични данни.

Право на корекция

Обработваме ли остарялата ви или неточна лична информация? Например, променихте ли домашния си адрес? Моля, уведомете ни и ние ще коригираме вашите лични данни.

Право на изтриване (право да бъдете "забравен")

В някои по закон определени случаи сме задължени да изтрием вашата лична информация по ваше желание. Всяко такова заявление обаче подлежи на индивидуална оценка, тъй като компания „ЛИМК“ ООД също има задължение или законен интерес да съхранява личните данни.

Право на ограничение на обработката

Ако желаете вашите лични данни да бъдат обработвани единствено за най-строгите законови цели или за блокиране на лични данни.

Право на преносимост на данните

Ако желаете да разкриете личната си информация на друга компания, ние ще предадем вашите лични данни в подходящ формат на посочения от вас субект, освен ако няма правни или други значителни пречки за това.

Право на възражение и автоматизирано индивидуално вземане на решения

Ако установите или вярвате, че личните данни се обработват в нарушение на защитата на вашия личен живот или закона, моля, свържете се с нас, за да обясним или коригираме неподходящото състояние. Можете също да проявите възражение директно срещу автоматизирано вземане на решения и профилиране.

Право на подаване на жалба до Комисия за защита на личните данни

Ако имате мотив или оплакване относно обработването на лични данни, можете да се свържете по всяко време с надзорен орган, който е Комисия за защита на личните данни на Република България, на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Къде можете да упражнявате правата си и се таксуват?

Можете да упражнявате индивидуални права във фирма и това е

чрез изпращане на имейл на: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или чрез писмено искане, изпратено до седалището или на адреса за кореспонденция: „ЛИМК“ ООД, гр. Габрово, ул. „Житарска“ 3Б или с. Велковци 5343, производствена база на ЛИМК.

Цялата информация и изявления за правата, които упражнявате, се предоставят безплатно.

В какъв срок можете да очаквате отговор от компанията?

Ще ви предоставим коментари и възможна информация за предприетите действия възможно най-скоро, но не по-късно от един месец. Ако е необходимо и с оглед на сложността и броя на исканията, можем да удължим този период до два месеца. Ще ви информираме за удължаване на срока, включително и за причините.

 1. КАК МОЖЕТЕ ДА ОТТЕГЛИТЕ СЪГЛАСИЕТО СИ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ?

Съгласието за обработка на лични данни се основава на доброволен принцип. Това означава, че можете да го изтеглите по всяко време. Вече не искате да получавате оферти за продукти и услуги и нашите бизнес партньори? Съжаляваме, но ние изцяло уважаваме вашето решение.

КАКВО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ОТТЕГЛЯНЕТО НА СЪГЛАСИЕТО?

■ Кой подава оттеглянето. Моля, посочете вашето име и фамилия, домашен адрес и дата на раждане, за да можем да ви идентифицираме.

■Към кого подавате оттеглянето. Можете да отправите оттеглянето си до всички клонове или ако искате да продължите да ви изпращаме оферти от избрани клонове, посочете само тези, които искате или не искате, следователно те да продължат да контактуват с вас.

■ Информация, че не искате да обработваме вашите лични данни. Ако искате да получавате само избрани оферти, моля, посочете кои оферти са, за да спазим вашите изисквания.

■ Вашия саморъчен подпис.


Как да подам оттеглянето?

■ Оттегляне на съгласие за обработване на лични данни за маркетингови цели може да бъде подадено в писмена форма, за да се гарантира, че ние имаме правилен запис на вашето искане. Не забравяйте да подпишете оттеглянето.

■Чрез писмена декларация, изпратена до седалището или на адреса за кореспонденция на компанията.

ЦЕХ ЗА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ ЛИМК