СТРОИТЕЛСТВО

промишленото * общественото * жилищното

„ЛИМК” ООД изпълнява широк спектър от дейности в сферата на строителството. Фирмата е завършила множество обекти в областта на промишленото, общественото и жилищното строителство. Съчетавайки професионализма на своите служители със съвременна техника и технологии, висококачествени материали и високопроизводителна механизация, „ЛИМК” ООД предлага краен продукт с отлично качество.
В строителната ни дейност ние сме верни на нашите водещи принципи: качество, коректност и ефективност. Доверието е в основата на нашите бизнес отношения. „ЛИМК” ООД неизменно се свързва с отлично качество на предлаганите услуги, персонална ангажираност към клиента и лоялност. Нашите проекти са изпълнени в съответствие с всички нормативни изисквания.

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ - Строителство

ЦЕХ ЗА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ ЛИМК

© 2017 LIMK OOD. All Rights Reserved.