ИЗГРАЖДАНЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ФЕРМИ

“ЛИМК” ООД е производител на селскостопански халета и на специализирано оборудване за животновъдни ферми с марката “ЕКО-ОН”.
Специално внимание отделяме на проектирането и строителството на сгради за животновъдството и селското стопанство. Фирмата разполага с екип от професионалисти, които могат да намерят решение на всеки въпрос, свързан със специфичните изисквания към сградите и дейностите в тези отрасли. Ние строим сигурни, качествени и екологични сгради, отговарящи на всички утвърдени стандарти.
Опитът на “ЛИМК” ООД придобит през годините чрез директен контакт с животновъдите ни позволи да се специализираме тясно в конструирането на иновативни животновъдни ферми които да гарантират хармония между благосъстоянието на животните и работата на служителите.Размерите на фермите варират спрямо избраната технология.

farm1.png
farm2.png

Със своя дългогодишен опит ЛИМК успешно започна да предоставя услугата от "А до Я", което включва всички дейности от проектирането до експлоатацията - изработката, доставката и монтажа на металната конструкция, оборудването в животновъдния обект и пускането на съоръжението в експлоатация.

 

ЛИМК предлага пълен инженеринг за:

 ГОВЕДОВЪДНИ ФЕРМИ 
9295.jpg
 
 ОВЦЕ-КОЗЕФЕРМИ
923.jpg
 
 СВИНЕФЕРМИ
929.jpg

 КОНЕФЕРМИ
9291.jpg
 

 

При проектирането на всеки животновъден обект е важно да се търси решение, което да отговаря на: 

:: Теренни особености;

:: Климатичните условия;

:: Разположение на животновъдния обект;

:: Нормативна уредба, действаща в Република България.

123

 

Някои от аспектите, който не бива да се подценяват по време на проектирането на животновъдни ферми, е избора на типа конструкция, като се имат в предвид:

 

IMGP2519

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:: Вид на отглежданите животни;

:: Съхранение на суровини или оборудване;

:: Място на поставяне;

:: Посока на вятъра;

:: Особености на терена;

:: Разстояние между колоните;

:: Стандарти в строителните материали;

:: Вътрешна циркулация на въздуха;

:: Възможност за разширяване.

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ - Животновъдни ферми:

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

ВИЖ ВСИЧКИ В ГАЛЕРИЯ 

 

ЦЕХ ЗА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ ЛИМК

© 2017 LIMK OOD. All Rights Reserved.
за животновъдни ферми
Запитване
Въведете вашето име
Въведете вашия e-mail
Въведете вашата фамилия
Въведете вашия телефон
Въведете вашето запитване
Търговски отдел

 

Любомир Боевски,
Търговски представител

mob.: +359892278935
email: boevski@limk.bg