ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

строителство * реконструкция * ремонт * монтаж

„ЛИМК” ООД е динамично развиваща се фирма с основна дейност строителство, реконструкция и ремонт на жилищни, административни, промишлени и обществени сгради и комуникациите към тях.
Фирмата отделя голямо внимание и ресурси за развитие на дейността по проектиране, производство и монтаж на метални халета, които са водещи за фирмата.
Дългогодишният ни опит в изграждане на производствени сгради, складове, супермаркети, търговски центрове, спортни зали и др., както и задълбоченото познаване на пазара в сектора, са гаранция за качеството на предлаганите от нас услуги.
Специално внимание отделяме на проектирането и строителството на сгради за животновъдството и селското стопанство, както и за оборудване на животновъдни ферми и на дейностите свързани с преработката на продуктите от тях. Фирмата разполага с екип от професионалисти, които могат да намерят решение на всеки въпрос, свързан със специфичните изисквания към сградите и дейностите в тези отрасли. Ние строим сигурни, качествени и екологични сгради, отговарящи на всички утвърдени стандарти.
“ЛИМК” ООД предлага пълен инженеринг, което включва всички дейности от проектирането на металната конструкция до пускането на сградата в експлоатация.

СЕРТИФИКАТИ

 

Съвременната екипировка на завода, както и габарита на производствените помещения позволяват изработването на елементи с нестандартни размери и сложност на изпълнение.

В завода са внедрени системите за управление на качеството съгласно международният стандарт ISO 9001:2008, ISO 14001:2008 и за управление на здравословните и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2002

KCБ Удостоверение за вписване в централния професионален регистър на строителя.

 

ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА И МЕХАНИЗАЦИЯ

„ЛИМК” ООД разполага със собствена производствена база в с. Велковци, близо до гр. Габрово. На площ от 20 дка са разположени завод за производство на метални конструкции и изделия от метал, арматурен двор, цех за заготовка на профили от ламарина, складови помещения и административно-битова сграда за персонала. Производствената база е оборудвана с нови високопроизводителни машини, отговарящи на най-високите изисквания за качествено изпълнение на работните процеси.

Съвременната екипировка на завода, както и габарита на производствените помещения позволяват изработването на елементи с нестандартни размери и сложност на изпълнение. В завода са внедрени системите за управление на качеството съгласно международният стандарт ISO 9001:2008, ISO 14001:2008 и за управление на здравословните и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2002. За обезпечаване изпълнението на строителните процеси “ЛИМК”ООД разполага с богата метериално-техническа база:


  • pic1.jpg
  • pic2.jpg
  • pic3.jpg
  • pic4.jpg
  • pic5.jpg

ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА И МЕХАНИЗАЦИЯ

„ЛИМК”ООД разполага със собствена производствена база в с. Велковци, близо до гр. Габрово. На площ от 20 дка са разположени завод за производство на метални конструкции и изделия от метал, арматурен двор, цех за заготовка на профили от ламарина, складови помещения и административно-битова сграда за персонала. Производствената база е оборудвана с нови високопроизводителни машини, отговарящи на най-високите изисквания за качествено изпълнение на работните процеси.

Съвременната екипировка на завода, както и габарита на производствените помещения позволяват изработването на елементи с нестандартни размери и сложност на изпълнение. В завода са внедрени системите за управление на качеството съгласно международният стандарт ISO 9001:2008, ISO 14001:2008 и за управление на здравословните и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2002. За обезпечаване изпълнението на строителните процеси “ЛИМК”ООД разполага с богата метериално-техническа база:

Logos for ISO Certification 4

Продуктите ни отговарят на системите за управление
и са в съответствие с процедурите на 
TÜV NORD CERT съгласно ISO 9001 : 2008 
Системи за управление на качеството

ЦЕХ ЗА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ ЛИМК

© 2017 LIMK OOD. All Rights Reserved.