Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 - II

 1

 

2 


На 09.12.2021г. ЛИМК ООД стартира изпълнението на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-1591-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 във ръзка с изпълнението на проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. С помощта на проекта се осигурява оперативен капитал за дружеството – бенефициент с оглед справяне с последиците от пандемията COVID-19 в размер на 50 000 лв.

Проекта се изпълнява в рамките на 3 месеца с начало 09.12.2021г. и край 09.03.2022г. и е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие с продкрепата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020.

ЦЕХ ЗА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ ЛИМК