Art. 50150

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ!
за крепежни елементи
Въведете вашето име
Въведете вашата фамилия
Въведете вашия e-mail
Въведете вашия телефон
Въведете вашето запитване

150

 Art. № A x B  Nr  Мярка  n° 
 501500404 1" x 1"  2  10 x 25  10 
     1  10 x 50  10 
 501500504 1"1/4 x 1"  2  10 x 25  10 
     1  10 x 50  10 
 501500505 1"1/4 x 1"1/4  2  10 x 25  10 
     1  10 x 50  10 

АДРЕС

ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

с. Велковци,
Цех за метални конструкции ЛИМК
тел.: 06717 2333
факс: 06717 2333
тел.: 0879946767
email: luxinvestmk@abv.bg

ЦЕХ ЗА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ ЛИМК