Art. 50132

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ!
за крепежни елементи
Въведете вашето име
Въведете вашата фамилия
Въведете вашия e-mail
Въведете вашия телефон
Въведете вашето запитване

132

 

 Art. № A  x B Nr Мярка
 50132 11 120X5 1”1/2 x 2” 0 Пластина 1
 50132 111 120X5 1”1/2 x 2” 2
3
1”1/2  M10
       2” M10
1

АДРЕС

ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

с. Велковци,
Цех за метални конструкции ЛИМК
тел.: 06717 2333
факс: 06717 2333
тел.: 0879946767
email: luxinvestmk@abv.bg

ЦЕХ ЗА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ ЛИМК