Art. 50100

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ!
за крепежни елементи
Въведете вашето име
Въведете вашата фамилия
Въведете вашия e-mail
Въведете вашия телефон
Въведете вашето запитване

100

 Art. № A x B Nr Мярка
 501000505 1”1/4 x 1”1/4 4 10 x 25 10
 501000605 1”1/2 x 1”1/4 4 10 x 25 20
 501000606 1”1/2 x 1”1/2 4 10 x 25 10
 501000705 2” x 1”1/4 4 10 x 25 20
 501000706 2” x 1”1/2 4 10 x 25 20
 501000707 2” x 2” 4 10 x 25 10

АДРЕС

ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

с. Велковци,
Цех за метални конструкции ЛИМК
тел.: 06717 2333
факс: 06717 2333
тел.: 0879946767
email: luxinvestmk@abv.bg

ЦЕХ ЗА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ ЛИМК