Art. 50072

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ!
за крепежни елементи
Въведете вашето име
Въведете вашата фамилия
Въведете вашия e-mail
Въведете вашия телефон
Въведете вашето запитване

072

 Art. №    Nr  Мярка  n° 
 500720404 1" x 1"  2  10 x 25  25 
     1  10 x 60  
 500720505 1"1/4 x 1"1/4  2  10 x 25  25 
     1  10 x 60  
 500720606 1"1/2 x 1"1/2  2  10 x 25  25 
     1  10 x 60  

АДРЕС

ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

с. Велковци,
Цех за метални конструкции ЛИМК
тел.: 06717 2333
факс: 06717 2333
тел.: 0879946767
email: luxinvestmk@abv.bg

ЦЕХ ЗА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ ЛИМК