Art. 50071

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ!
за крепежни елементи
Въведете вашето име
Въведете вашата фамилия
Въведете вашия e-mail
Въведете вашия телефон
Въведете вашето запитване

071

 Art. №   Мярка  n° 
 500710404 1" x 1" 10 x 50  5 
 500710504 1" 1/4 x 1" 10 x 50  5 
 500710505 1" 1/4 x 1" 1/4 10 x 60  5 
 500710605 1" 1/2 x 1" 1/4 10 x 60  5 
 500710606 1" 1/2 x 1" 1/2 10 x 70  5 

АДРЕС

ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

с. Велковци,
Цех за метални конструкции ЛИМК
тел.: 06717 2333
факс: 06717 2333
тел.: 0879946767
email: luxinvestmk@abv.bg

ЦЕХ ЗА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ ЛИМК