Art. 50069

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ!
за крепежни елементи
Въведете вашето име
Въведете вашата фамилия
Въведете вашия e-mail
Въведете вашия телефон
Въведете вашето запитване

069

 Art. №    Nr  Мярка  n° 
 5006904 1"  2  10 x 40  1 
 5006905 1" 1/4  2  10 x 45  1 
 5006906 1" 1/2  2  10 x 55  1 
 5006907 2"  2  10 x 70  1 

АДРЕС

ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

с. Велковци,
Цех за метални конструкции ЛИМК
тел.: 06717 2333
факс: 06717 2333
тел.: 0879946767
email: luxinvestmk@abv.bg

ЦЕХ ЗА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ ЛИМК