Art. 50320

 

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ!
за крепежни елементи
Въведете вашето име
Въведете вашата фамилия
Въведете вашия e-mail
Въведете вашия телефон
Въведете вашето запитване

320

 

 Art. №   Nr Мярка
 503200500 1''1/4 2 10 x 30 1
    1 10 x 50 1
 503200600 1''1/2 2 10 x 30 1
    1 10 x 50 1
 503200700 2" 2 10 x 30 1
    1 10 x 50 1

АДРЕС

ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

с. Велковци,
Цех за метални конструкции ЛИМК
тел.: 06717 2333
факс: 06717 2333
тел.: 0879946767
email: luxinvestmk@abv.bg

ЦЕХ ЗА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ ЛИМК