Art. 50225

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ!
за крепежни елементи
Въведете вашето име
Въведете вашата фамилия
Въведете вашия e-mail
Въведете вашия телефон
Въведете вашето запитване

225 all

 Art. №    A   S   B   C   H   D 
 502250400 1” 25 4 95 71 28 8,5
 502250500 1”1/4 25 4 121 90 38 10,5
 502250600 1”1/2 30 4 145 106 43 10,5
 502250700 2” 30 4 142 105 56 10,5
 50225 0700.03 2” 30 3 142 103 55 10,5
 50225 0600.02 1”1/2 30 6 130 95 44 13,5
 50225 0700.02 2” 30 6 148 115 56 13,5

АДРЕС

ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

с. Велковци,
Цех за метални конструкции ЛИМК
тел.: 06717 2333
факс: 06717 2333
тел.: 0879946767
email: luxinvestmk@abv.bg

ЦЕХ ЗА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ ЛИМК