BS OHSAS 18001:2002

BS OHSAS 18001:2002

Производство на метални конструкции. Строителство на жилищни и админитсративни сгради и инфрастктура.

26 Септември 2017

Tags

BS OHSAS

АДРЕС

ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

с. Велковци,
Цех за метални конструкции ЛИМК
тел.: 06717 2333
факс: 06717 2333
тел.: 0879946767
email: luxinvestmk@abv.bg

ЦЕХ ЗА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ ЛИМК