Производствено хале - гр. Трявна

ЦЕХ ЗА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ ЛИМК