Мобилно хале - гр. Златоград

main zlatograd hale

 

 

 

 

Мобилно хале 10,00 х 12,00 м (HL1000D) гр. Златоград за съхранение на продукция. 

ЦЕХ ЗА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ ЛИМК