Т: +359 (0) 67 2333 Ф: +359 (0) 67 17 2300 E: luxinvestmk@abv.bg
BG EN
  • СТРОИТЕЛСТВО И ИНФРАСТРУКТУРА НА ЖИЛИЩНИ,
    АДМИНИСТРАТИВНИ И ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ
  • ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ
  • СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ФЕРМИ

Метaлни конструкции

Оборудване за животновъдни ферми

строителство